Chính thức Liên thông BC tình hình thay đổi LĐ với dữ liệu BHXH, thanh toán trực tuyến tiền đóng

Từ ngày 08/10/2020, BHXH Việt Nam chính thức triển khai hai nội dung mới: Dịch vụ liên thông “Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình thay đổi lao động”; Dịch vụ thanh toán trực tuyến các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tại Công văn số 7616/VPCP-KSTT ngày 12/09/2020, Văn phòng chính phủ  có chỉ đạo  rõ các nội dung liên quan đến tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hướng tới việc chuyển đổi số thủ tục hành chính nhà nước, liên thông dữ liệu toàn quốc. Ngày 08/10/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức ban hành Công văn 3187/BHXH-CNTT chính thức triển khai hai nội dung mới sau:

  • Thực hiện dịch vụ liên thông “Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình thay đổi lao động” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • Thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến “Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

1. Liên thông tự động Báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ

Liên thông báo cáo tình hình sử dụng lao động

Liên thông tự động Báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/001/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm:

“Định kỳ 06 tháng và hàng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.”

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức quên, nộp thiếu Báo cáo tình hình thay đổi lao động có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều kế toán viên chưa nắm được cụ thể các quy định này, hoặc thường nộp chậm muộn báo cáo.

Chính thức từ ngày 08/10/2020, doanh nghiệp, tổ chức có thể thực hiện đăng ký việc cập nhật báo cáo tình hình thay đổi doanh nghiệp từ dữ liệu cơ quan BHXH định kỳ, nhanh chóng, chính xác, tự động trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ( dichvucong.gov.vn). Để thực hiện nội dung này, đơn vị chỉ cần đăng ký thủ tục liên thông 1 lần duy nhất. Định kỳ 6 tháng hoặc hàng năm, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ tự động lấy dữ liệu về lao động của đơn vị từ cơ sở dữ liệu ngành BHXH và gửi đến cơ quan Lao động nơi nhận báo cáo mà đơn vị sử dụng lao động đã lựa chọn.

2. Thanh toán trực tuyến các khoản tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Liên thông báo cáo tình hình sử dụng lao động

Thanh toán tiền BHXH trực tuyến

Thanh toán trực tuyến tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đã là nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân trong giai đoạn mọi lĩnh vực đều được xây dựng tập trung, kết nối. Hiện nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã chính thức triển khai nội dung thanh toán trực tuyến cho lĩnh vực BHXH với các nhóm đối tượng sau:

  • Nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN;
  • Nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình qua đại lý thu;
  • Nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua đại lý thu.

Tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dùng chỉ cần đăng ký tài khoản của mình thông qua 1 trong các thông tin Số CMT/CCCD; Sim ký số (với cá nhân) hoặc thiết bị USB Token ký số với tổ chức. Tiếp theo đó, người dùng thực hiện bổ sung các thông tin đơn vị/cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng chuyển tiền đi; tài khoản ngân hàng nhận tiền đến của cơ quan BHXH. Cổng thanh toán thực hiện điều hướng qua trang Internet Banking của người dùng để thực hiện thanh toán, sau đó lưu trữ biên lai thanh toán từng lần phục vụ tra cứu. Do vậy, để sử dụng được chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì người dùng phải có tài khoản giao dịch Internet Banking với ngân hàng của mình.

Việc đề xuất, lựa chọn giải pháp công nghệ thông tin để dần từng bước chuyển đổi số chính phủ điện tử là một trong những hành trình dài hạn của Việt Nam. Mọi phương thức đều phải đảm bảo nguyên tắc: hiệu quả, thuận tiện người dùng, tránh lãng phí, mang lại lợi ích tối đa cho người dân.

HoaLK – EFY VIỆT NAM

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ PHẦN MỀM KHAI BHXH ĐIỆN TỬ EFY
HOTLINE 0947660321