Hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định chi tiết về điều kiện và mức hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Vậy điều kiện để hưởng hỗ trợ thế nào? Mức hỗ trợ và hồ sơ ra sao? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây.

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid

1. Đối tượng áp dụng

– NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

– NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Giải đáp những câu hỏi liên quan đến về đối tượng được hưởng gói hỗ trợ BHTN theo quyết định số 28/2021/QĐ-TTg:

NLĐ tham gia BHTN dưới 12  tháng có được nhận hỗ trợ không?

Theo nội dung của quyết định thì NLĐ tham gia BHTN dưới 12 tháng vẫn được nhận trợ cấp và mức hưởng theo quy định. Tuy nhiên, điều kiện NLĐ có tham gia BHTN hoặc đã dừng tham gia BHTN từ tháng 01/01/2020 đến 30/09/2021 chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ được hỗ trợ.

NLĐ đã tham gia BHTN nhiều năm nay nhưng từ khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và phải nghỉ không lương 5-6 tháng nay có được hưởng hỗ trợ không ?

Nếu NLĐ nghỉ không lương thì những tháng này sẽ không đóng BHTN. Tuy nhiên những trường hợp này vẫn nằm trong quy định được hưởng hỗ trợ

NLĐ nghỉ việc đã hưởng BHTN có được hưởng hỗ trợ theo quyết định 28/2021/QĐ-TTg không?

Theo nội dung quyết định  thì nếu NLĐ đã hưởng trợ cấp BHTN sẽ không được hưởng gói hỗ trợ này.

NLĐ đã tham gia BHXH, BHTN nhiều năm nay nhưng từ đầu năm đến nay có nghỉ không lương sau đó nghỉ thai sản có được hưởng hỗ trợ không?

Theo nôi dung của Quyết định thì NLĐ có tham gia BHTN hoặc ngưng tham gia từ ngày 01/01/2020 đến 30/09/2021 đều được hỗ trợ. Trường hợp nghỉ không lương và thai sản thì thời gian này sẽ không được tính đóng BHTN, do đó mức hỗ trợ sẽ dựa vào số tháng đóng BHTN của NLĐ đã đóng trước đó.

Người lao động tự do có được nhận hỗ trợ không?

Theo nội dung của Quyết định thì lao động tự do không tham gia BHTN nên sẽ không nhận được hỗ trợ theo quyết định này.

2. Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ, cụ thể như sau:

– Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

– Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

– Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

– Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

– Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

– Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

3. Thời gian thực hiện

Việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

4. Trình tự thực hiện

a) Đối với NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

– Bước 1: Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01 gửi NSDLĐ

– Bước 2: NSDLĐ Công khai danh sách lao động được hưởng theo Mẫu 01 để NLĐ biết, kiểm tra, đối chiếu thông tin. NLĐ kiểm tra và bổ sung thông tin,hồ sơ điều chỉnh nếu có sự sai lệch thông tin. Sau đó NSDLĐ thực hiện như sau:

+ Lập Mẫu số 02 bao gồm: các lao động có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận trợ cấp. Bổ sung đầy đủ Số điện thoại, Số tài khoản, ngân hàng của từng người lao động. Thời hạn 05 ngàykể từ khi nhận được Mẫu 01 từ cơ quan BHXH

+ Lập Mẫu số 03: bao gồm các lao động cần điều chỉnh thông tin kèm hồ sơ chứng minh. Chậm nhất hết 10/11/2021 phải gửi đến BHXH.

– Bước 3: cơ quan BHXH kiểm tra và thực hiện chi tiền hỗ trợ

+ Trong vòng 10 ngày đối với Danh sách Mẫu 02

+ Trong vòng 20 ngày đối với Danh sách Mẫu 03

+ Trường hợp Không chi phải có Văn bản Thông báo.

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid

b) Đối với NLĐ đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

– Bước 1: NLĐ lập  Mẫu số 04 gửi đến cơ quan BHXH cấp Huyện hoặc cấp Tỉnh nơi NLĐ có nhu cầu hỗ trợ.Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021

– Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

5. Hình thức thực hiện

– Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID). 

– Thông qua dịch vụ bưu chính.

– Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện. 

Lưu ý: NLĐ nên đăng ký nhận hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng để được chi trả nhanh nhất

>> Xem thêm: Hướng dẫn kê khai hồ sơ điện tử trên phần mềm EFY-eBHXH 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY