Hướng dẫn NLĐ làm thủ tục hưởng và nhận TCTN theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP

Căn cứ vào Luật Việc làm và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chính Phủ ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp.

EFY Việt Nam hướng dẫn người lao động (NLĐ) làm thủ tục hưởng và nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN) được quy định trong Nghị định 61/2020/NĐ-CP như sau:

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP

1. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ quy định tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP

– Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

– Sổ BHXH

– Các loại giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ/HĐLV

– 2 ảnh 3×4

– CMTND/CCCD, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú photto (nếu có)nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu

Xem thêm bài viết:

Điều kiện hưởng TCTN

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Nghị Định 61/202/NĐ-CP.

2. Quy trình nộp hồ sơ và nhận trợ cấp thất nghiệp

Bước 1: NLĐ nộp 01 bộ hồ sơ hưởng TCTN cho Trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) nơi NLĐ muốn nhận TCTN theo các hình thức sau:

– Nộp trực tiếp

– Nộp qua đường bưu điện

Lưu ý:

– Thời hạn nộp hồ sơ hưởng TCTN: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng TCTN.

– NLĐ được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau : Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN nếu NLĐ không có nhu cầu hưởng TCTN thì NLĐ phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng TCTN  cho TTDVVL nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN.

Bước 2: Nhận kết quả

– Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hưởng hợp lệ, TTDVVL xem xét trình giám đốc Sở LĐTB-XH quyết định về việc hưởng TCTN của NLĐ. Quyết định hưởng TCTN sẽ được gửi đến BHXH cấp tỉnh và NLĐ.

– Trường hợp NLĐ không được hưởng TCTN thì TTDVVL nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả, nếu NLĐ không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho TTDVVL về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng TCTN.

Bước 3: Nhận trợ cấp

Cơ quan BHXH thực hiện chi trả TCTN cho NLĐ trong vòng 5 ngày làm việc và theo 2 hình thức sau:

– Nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc các tổ chức trung gian (bưu điện,…)

– Nhận qua thẻ ATM

3. Địa chỉ giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP

Sàn giao dịch việc làm tỉnh Ninh Bình

Trong trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, NLĐ có thể lựa chọn 1 trong các Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa bàn sau để thực hiện nộp hồ sơ:

– TTDVVL tại khu vực NLĐ có hộ khẩu thường trú;

– TTDVVL tại nơi NLĐ đang tạm trú để tìm kiếm công việc mới

Để đảm bảo NLĐ nộp hồ sơ đúng tại cơ quan giải quyết có thẩm quyền, trong hồ sơ nộp hưởng trợ cấp thất nghiệp thì NLĐ cần nộp bổ sung sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú/Giấy đăng ký tạm trú…để chứng minh.

Trên đây, EFY Việt Nam đã cụ thể hóa các nội dung về quy trình nộp hồ sơ và nhận trợ cấp thất nghiệp mới được Chính phủ quy định theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP. Người lao động lưu ý làm hồ sơ kịp thời và đúng quy trình để được giải quyết chế độ chính xác và nhanh nhất.

ThoaNT – EFY Việt Nam

Hỗ trợ tư vấn sử dụng phần mềm EFY

ÐĂNG KÍ MUA BHXH ĐIỆN TỬ EFY-eBHXH