Chữ ký số là gì?

25/07/2020 giaodichdientu.net 0

Chữ ký số là gì? Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử. Về căn bản, chữ ký số cũng giống như chữ viết tay vậy. Dùng nó để cam kết lời hứa

Chữ ký số VIETTEL-CA

05/05/2019 giaodichdientu.net 0

Chữ ký số Viettel-CA là dịch vụ chữ ký điện tử của Viettel, được sử dụng trong các giao dịch nhằm xác định danh tính của người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị

Chữ ký số EFY-CA

05/05/2019 giaodichdientu.net 0

Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, EFY hướng tới mục tiêu xây dựng dịch vụ chứng thực chữ ký số tin cậy ở Việt Nam, được sử dụng