Chữ ký số là gì?

25/07/2020 giaodichdientu.net 0

Chữ ký số là gì? Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử. Về căn bản, chữ ký số cũng giống như chữ viết tay vậy. Dùng nó để cam kết lời hứa