Những trường hợp không được hoàn thuế giá trị gia tăng cần lưu ý

Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một cơ chế vận hành của thuế GTGT, với bản chất là việc ngân sách nhà nước trả lại phần thuế GTGT mà tổ chức, cá nhân đã nộp trước đó sau khi khấu trừ, hoặc hàng hoá – dịch vụ đó không thuộc diện chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp không được hoàn thuế theo quy định. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm được những trường hợp không được hoàn thuế GTGT và những quy định cụ thể trong từng trường hợp giúp bạn có thể áp dụng tại doanh nghiệp của mình.

Không áp dụng hoàn thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp

1. Đối với hàng hóa mua bán trong nước

 • Tất cả hàng mua bán trong nước phát sinh kể từ tháng 7/2016 đều không được hoàn thuế.
 • Các trường hợp sản phẩm xuất, nhập khẩu tại chỗ giữa 2 doanh nghiệp trong nước thì không đủ điều kiện hoàn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

2. Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

 • Các trường hợp hàng hóa xuất khẩu, không thực hiện xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan và quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 không được hoàn thuế GTGT;
 • Các trường hợp hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu ngay sau đó không được hoàn thuế GTGT.
 • Các trường hợp hàng hóa xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên không được hoàn thuế GTGT.

3. Đối với dự án đầu tư

Một số trường hợp không được hoàn thuế giá trị gia tăng

Các dự án đầu tư của các cơ sở kinh doanh thuộc các trường hợp sau đây không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, các cơ sở kinh doanh trong trường hợp này bao gồm:

– Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký:

Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/07/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế.

– Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư:

 • Chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
 • Chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
 • Chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh có điều kiện;
 • Chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện.

– Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đầu tư kinh doanh có điều kiện không đảm bảo duy trì đủ điều kiện kinh doanh:

 • Cơ sở kinh doanh bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
 • Bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
 • Bị thu hồi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kinh doanh có điều kiện;
 • Cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện về đầu tư kinh doanh.

– Các dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/07/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

4. Trường hợp khác:

 • Đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào lũy kế 12 tháng/ 4 quý liên tục chưa được khấu trừ hết: chỉ thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 18, Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
 • Đối với hồ sơ hoàn thuế trước kỳ hoàn thuế tháng 7/2016 hoặc quý 3/2016 thuộc các trường hợp đã nêu ở trên, do thay đổi chính sách, rủi ro cao, cục thuế sẽ thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với tất cả hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Trên đây là một số thông tin về các trường hợp không được hoàn thuế mà EFY Việt Nam muốn chia sẻ với các bạn, giúp bạn áp dụng các hoạt động tốt hơn trong doanh nghiệp mình. Chúc các bạn thành công!

 

✅Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử iHOADON tại đây

Zalo: 0947660321

 

Nội dung liên quan:

Lựa chọn nhà cung cấp phần mềm hoá đơn điện tử CHẤT LƯỢNG + GIÁ RẺ

Báo cáo dữ liệu hoá đơn điện tử – Nội dung mới theo Thông tư 68 và Nghị định 119

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải biết