Trường hợp nào cơ quan BHXH phát hành thẻ BHYT có ảnh?

Bạn đọc Trần Văn Minh gửi nội dung kiến nghị: Đề nghị BHXH Việt Nam cấp thẻ BHYT có dán ảnh để khi người bệnh đi khám, chữa bệnh không cần phải xuất trình nhiều giấy tờ khác nhau.

Trả lời:Theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật BHYT:Cơ quan BHXH phát hành thẻ BHYT có ảnh cho người tham gia BHYT (trừ trẻ em dưới 06 tuổi) đối với các trường hợp người tham gia BHYT không có giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi quản lý học sinh, sinh viên, hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.Ngày 29/11/2018, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 4996/BHXH-CSYT triển khai một số nội dung theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, trong đó quy định:Trường hợp chưa có giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh như quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, người tham gia nộp 02 ảnh (kích thước 2x3cm) cho cơ quan BHXH, 01 ảnh dán vào vị trí quy định trên thẻ BHYT (có đóng dấu nổi thu nhỏ giáp lai của cơ quan BHXH giữa ảnh với thẻ BHYT); 01 ảnh lưu cùng hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT.Đồng thời, BHXH Việt Nam đang nghiên cứu triển khai cấp thẻ BHYT điện tử có chất liệu lâu bền và sử dụng dữ liệu sinh trắc học của người có thẻ (ảnh điện tử, vân tay…) theo quy định tại Điểm g Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, để khi đi khám, chữa bệnh BHYT không còn phải xuất trình giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh.

Theo Ban Sổ- Thẻ (BHXH Việt Nam)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*