TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v Triển khai Báo cáo tài chính theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 28/3/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018 thay thế hoàn toàn Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính.

          Tổng cục Thuế Thông báo mẫu File Excel theo mẫu quy định tại Thông tư số số 24/2017/TT-BTC và nâng cấp các Cổng cung cấp dịch vụ thuế điện tử (iHTKK, eTax) tiếp nhận mẫu định dạng file Excel từ ngày 13/3/2019.

          Với NNT đang thực hiện nộp tờ khai qua các Tổ chức TVAN, với tờ khai theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC đề nghị Quý vị đăng nhập vào trang web http://www.nhantokhai.gdt.gov.vn bằng tài khoản cơ quan thuế đã cấp để lập và gửi báo cáo tài chính theo mẫu Excel như nêu trên.

          Hết hiệu lực các bộ báo cáo tài chính ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính với kỳ >=2018 từ ngày 13/3/2019.

          Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Theo website: nhantokhai.gdt.gov.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*